Chính Sách Bảo Mật

1.Mục Đích Và Phạm Vi Thu Thập Thông Tin

  • DreamLux thu thập những thông tin về số lần thăm trang và các thông tin mà trình duyệt web của khách hàng sử dụng để truy cập vào website, đó là những thông tin liên quan tới việc kết nối đến DreamLux.
  • Khi truy cập một số dịch vụ tại DreamLux, quý khách có thể được yêu cầu đăng ký thông tin.

2.Cam kết bảo mật thông tin cá nhân khách hàng:

  • Mọi thông tin cá nhân của khách hàng trên website DreamLux sẽ được chúng tôi cam kết bảo mật tuyệt đối. Việc bảo mật thông tin sẽ tuân theo các chính sách của DreamLux. Tất cả việc thu thập và sử dụng thông tin khách hàng được thực hiện chỉ khi có sự đồng ý của khách hàng. Việc ngoại lệ chỉ trong trường hợp pháp luật có những quy định khác.
  • DreamLux cam kết không sử dụng, cung cấp hoặc tiết lộ bất kỳ thông tin cá nhân nào cho bên thứ 3 khi không có sự đồng ý của khách hàng
  • Khi máy chủ lưu trữ thông tin cá nhân của khách hàng bị tấn công, DreamLux có trách nhiệm báo cáo vụ việc đến cơ quan điều tra xử lý và thông báo cho khách hàng được biết.
  • DreamLux cam kết bảo mật tuyệt đối mọi giao dịch trực tuyến của khách hàng.
  • Khách hàng khi mua sản phẩm hoặc liên hệ ban quản trị thì hệ thống sẽ yêu cầu nhập các thông tin cá nhân như: họ tên, địa chỉ, email, số điện thoại,… và khách hàng phải chịu trách nhiệm pháp lý với những thông tin trên. DreamLux sẽ không chịu trách nhiệm giải quyết những khiếu nại của khách hàng khi những thông tin khách hàng cung cấp ban đầu là không chính xác